åtta45 Tryckeri

Telefonnummer: 08-553 348 00
Mailadress: info@atta45.se

ÅTTA.45 Tryckeri är ett av Sveriges största, mest expansiva och framgångsrika grafiska företag. Vi har idag produktion på 6 orter och försäljningskontor på 10 orter runt om i landet. Totalt är vi ca 220 medarbetare och omsätter ca 500 miljoner. Våra kunder är allt från lokala företag till globala koncerner och vi erbjuder alla former av tryckuppdrag. Vi är specialister på tidskrifter, pos-material, förpackningar, kataloger och DM/DR.

Våra kunder som får något som vi kallar för TRYCKEKONOMI.