Binary Brains

Telefonnummer: 0735-45 53 58
Mailadress: info@binarybrains.ai

Binary Brains är ett spännande AIaaS-bolag (AI as a service) som hjälper e-handelsbolag att genomföra intelligenta prediktioner på sin försäljning och bli experter på sina målgruppers köpmönster.

Genom att använda kundens data på ett mer effektivt sätt tillsammans med tredjepartsdata och artificiell intelligens, blir denna levande analys mycket träffsäker. Detta hjälper kunderna att skapa mer lönsamma och hållbara flöden genom hela kedjan.