Bluesprint AB

Telefonnummer: +46 730 746 085
Mailadress: hello@bluesprint.se

Bluesprint har sedan starten för ca. 8 år sedan hjälpt många företag att kunna planera och styra sina verksamheter genom Anaplan analysverktyg. Bluesprint satsar nu på att hjälpa fler företag inom retail där det finns stora behov för en bransch i stor förändring. 

Bluesprint är nordens största partner för Connected planning och via Anaplans analysverktyg implementerar Bluesprint detta i verksamheter med många komplexa processer.

Bluesprint hjälper företag att kunna hantera allt från budgetprocesser, inköps- och säljprocesser, personalplanering, marknadsföring och hyresavtal i ett och samma verktyg. Connected planning kallar vi det. 

Med detta samlat kan du analysera, planera och ta beslut om din verksamhet med all väsentlig data tillgänglig. Du kan skapa olika scenarios för viktiga beslut i realtid.

Bluesprint möjliggör för dig som beslutsfattare att fatta smartare beslut, snabbare.

Välkommen till vår monter för en pratstund eller en demo.