Bording

Telefonnummer: 0771-673 000
Mailadress: info@bording.se

Bording arbetar med Marketing Communication Services. Alla Bordings tjänster och lösningar har sin utgångspunkt i att frigöra resurser hos dig så du kan fokusera på din egen kärnverksamhet. Och vår stabila ekonomiska grund som börsbolag och vår långa erfarenhet säkerställer att vi kan driva komplicerade och långa projekt som inte sällan markant förbättrar våra kunders organisation och arbetssätt.
Det finns en gedigen kompetens i de olika Bordingföretagen vars bredd är unik på marknaden. Våra systerföretag kompletterar varandra på ett sätt som få andra kan. Vi har det stora bolagets muskler och ekonomiska resurser och det lilla bolagets service och omtanke om våra kunder.