Checkbiz AB

Telefonnummer: 010-3037380
Mailadress: 

Checkbiz levererar affärsinformation genom smarta lösningar!

Vårt mål är att på ett enkelt sätt göra affärsinformation tillgängligt, anpassad och begriplig.

Som ni säkert vet har alla företag i vår bransch tillgång till mycket och relevant information. Det som gör oss unika är vår erfarenhet, samlad kompetens och våra plattformar som gör att vi kan leverera data på just det sätt du som kund vill ha den!  

Våra kunder är allt från de företag som eftersöker data på detaljnivå till företag som har behov av stora och kompletta informationsleveranser.

Checkbiz är försäljningsbolaget inom Nodeus-group. Våra systrar är sk. Data-providers vars information vi produktifierar, paketerar och förmedlar. I de få fall informationen inte finns i koncernen samarbetar vi med leverantörer som kompletterar våra tjänster. Allt för att kunna erbjuda bredd och spets inom datamanagement till våra kunder!

Vi arbetar med såväl marknadsinformation som kreditinformation.

Vi levererar produkter och tjänster inom:

API – Hämta och verifiera information till både konsument och företag

Urval och bearbetning – vi har datat för att få ut ert budskap!

Datamanagement/registerhantering

Insikt/analys