LeadPilot

Telefonnummer: 08 - 520 275 60
Mailadress: sales@leadpilot.com

LeadPilot AB är ett svenskt SaaS-bolag som grundades 2019 och tillhandahåller en plattform för att automatisera delar av försäljningsprocessen på B2B-bolag. Från att hitta rätt företag, rätt beslutsfattare till att ta en personlig kontakt. Allt kombinerat i en unik lösning som använder dagsfärskt företagsinformation och artificiell intelligens.