Ledarna inom Handeln, LiH

Telefonnummer: 08 598 99 000
Mailadress: ledarna@ledarna.se

Ledarna inom Handeln

Ledarna inom Handeln är en branschföreningen för chefer inom detalj- och partihandel i Ledarna, Sveriges Chefsorganisation.

Vi jobbar för att förbättra chefers villkor inom handeln.

Branschföreningen har nästan 7 000 medlemmar och vi arbetar för att profilera och driva frågor som är specifika för chefers förutsättningar och villkor inom handeln. På agendan står bland annat arbetsmiljö, ansvars-, hållbarhets- och säkerhetsfrågor.

 

Branschbevakning och nätverk

Vi arbetar med branschbevakning och erbjuder aktiviteter till nytta för våra medlemmar. Genom vårt nätverk, ledarskapsutbildningar och seminarier får du tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad. Vi bjuder in medlemmarna till regelbundna branschkonferenser med olika teman, t. ex. mångfald, hållbarhet, säkerhet och diskriminering.