Pantamera

Telefonnummer: 011-19 19 60
Mailadress: info@returpack.se

Vissa känner oss som Returpack, andra som Pantamera. Och alla har lika rätt. Varumärket Pantamera drivs av Returpack AB. Vi är ett privatägt företag, där våra ägare är branschorganisationerna Sveriges BryggerierSvensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlarna.

Vi driver idag det enda godkända retursystemet för dryckesförpackningar med pant. Sedan starten 1984 har vi tillsammans med andra aktörer i värdekedjan ständigt utvecklat pantsystemet.

Vi ställer krav på förpackningarnas design, både i form och material för att kunna materialåtervinnas på bästa sätt. De samlas in, sorteras i materialflöden och säljs vidare för framställning av råvara till nya burkar och flaskor.

Vi har öppnat upp pantsystemet för frivillig anslutning av förpackningar för saft och förpackningar innehållande juice. Frivillig anslutning innebär att förpackningar som inte omfattas av förordningen om retursystem kan anslutas till pantsystemet.