PreZero Recycling

Telefonnummer: 0431-44 40 00
Mailadress: 

PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. Kundens restmaterial samlas in och hanteras genom återvinning och/eller energiutvinning. Vår verksamhet skapar hållbara värden för våra kunder men även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att vi förädlar restmaterial till värdefull returråvara för produktion. Tillsammans bidrar vi till en cirkulär ekonomi.

Vi är en del av det internationella företaget PreZero med huvudsäte i Tyskland. I Sverige finns vi på ca 60 platser, vi har drygt 1 100 medarbetare och fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar.

För mer information besök prezero.se eller läs vår återvinningsblogg.se