Widriksson

Telefonnummer: 08-588 929 00
Mailadress: kundtjanst@widrik.se

Widriksson Logistik är en ledande last mile-aktör i Sverige med verksamhet i Stockholm och Göteborg. Företaget erbjuder kundunika logistiklösningar med tydligt hållbarhetsfokus i större städer. Ambitionen är att vara det självklara valet när kvalitativ och hållbar last mile-logistik efterfrågas. Flera av Sveriges mest namnkunniga företag och internationella aktörer har gett Widriksson förtroendet att hantera det personliga mötet med deras kunder.

Widriksson erbjuder logistikplanering och last-mile transporter, det vill säga hemleveranser och leverans till slutkund. Kunderna är framförallt företag med behov av anpassade logistiklösningar för större eller komplexa leveranser av styckegods och partigods. Samtliga transporter görs med miljön i fokus och de mest servicekompetenta chaufförerna i branschen.