Wraptech

Telefonnummer: 0555-61615
Mailadress: shop@wraptech.se

Wraptech tillhandahåller teknisk utrustning för din butik. Smarta system för datumkontroll och svinnhantering i dagligvaruhandeln för bra uppföljning och minskat svinn. VI hjälper butiker att digitalisera sin priskommunikation med Elektroniska Hyllkants Etiketter (ESL) och är en komplett våg & packmaskins leverantör.