NYHETER 2023

På Retail Technology exponeras du och ditt företag inför tusentals potentiella kunder samtidigt som du positionerar dig som en innovativ expert för handeln. Det här är den självklara plattformen för leverantörer att visa beslutsfattare från hela handeln hur de med hjälp av innovativa lösningar kan effektivisera kundresan och skapa mer lönsamhet. Denna mötesarena som för leverantörer och besökare samman resulterar i nya kontakter och fler affärer för dig som ställer ut. Här träffar du de som tar besluten från de största kedjorna och ledande varumärkena, de som letar nya lösningar, produkter och metoder för att öka sin försäljning och bemästra framtidens köpbeteende.

Vi har många och innovativa sätt för ditt varumärke att exponeras inför din viktigaste målgrupp. Vi paketerar och skräddarsyr upplägg utifrån ditt företags behov och mål. Kontakta oss för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av ditt deltagande på Retail Technology.

Nyhet - fyra öppna scener

De fyra öppna scenerna är inriktade i olika fokusområden och är strategiskt  framtagna med ett innehåll som skapar en mer utvecklande och givande mötesplats för besökarna. Var med och få synlighet och talartider genom att bli scensponsor.

Growth & Retail Innovation

Här presenteras lösningar, know-how´s och utvecklingsresor för beslutsfattarna. Hit kommer beslutsfattare för att få med verktyg, teknik och hitta nya strategier för att öka sin tillväxt.

Customer focus and marketing

Här visas de senaste trenderna, marknad- och försäljningsverktygen. Här kan ni visa upp verktygen som kommer utveckla handelns sälj- och marknadsföring, hit kommer besökarna för att se nyheter som hjälper dem att effektivisera sitt arbete, möta framtidens kundbehov och optimera sin omsättning med hjälp av framgångsrik försäljning och marknadsföring.

Supply & Distribution

Hit kommer besökarna för att ta del av den senaste tekniken när beslutsfattarna ska effektivisera, utveckla och expandera lager- och leveranser. Beslutsfattarna som söker efter nya distributionslösningar, lösningar för expanderande företag, fungerande lagersystem och de optimalaste lösningarna för att få en smidig och effektiv lösning på logistiken, från lager till slutkund.

Payment & checkout system

Här visas den senaste tekniken för betal- och check-outsystem, hit kommer beslutsfattarna för att uppdatera, utveckla och se nyheterna på marknaden. Beslutsfattarna söker hela tiden efter nya lösningar för att utveckla- och effektivisera sin försäljning.

Vad tyckte utställare & besökare om mässan 2022?

89% av besökarna uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med sin totala mäss- och konferensupplevelse

81% av besökarna beslutar eller påverkar inköp

91% av besökarna uppgav att de är intresserade av att besöka mässan när den arrangeras 2023

73 % av besökarna uppgav att de under den närmaste tiden kommer att köpa en eller flera av de produkter/tjänster som visats på mässan

83 % Av utställarna svarade att de kommer sälja produkter som ett resultat av att de ställde ut på mässan

86 % Av utställarna var var nöjda med helhetsintrycket av mässan.

VARFÖR RETAIL TECHNOLOGY?

Besökarna uppgav följande syften med mässbesöket
(Flera svarsalternativ möjliga):

73% Beslutsunderlag för upphandling 

65% Ta del av nyheter 

61% Skapa nya kontakter 

54% Träffa nuvarande kontakter och branschfolk 

53% Få överblick över branschen

BESÖKSSTATISTIK 2022

91% av besökarna uppgav att de är intresserade av att besöka mässan när den arrangeras nästa gång

89% av besökarna uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med sin totala mäss- och konferensupplevelse

81% av besökarna beslutar eller påverkar inköp

37% Av besökarna kommer från detaljhandel/mode/lågpris/resor/apotek

27% Av besökarna kommer från Ehandel

12% Av besökarna kommer från dagligvaruhandeln

Vinn slaget om kunderna

På Retail Technology exponeras du och ditt företag inför tusentals potentiella kunder samtidigt som du positionerar dig som en innovativ expert för handeln. Det här är den självklara plattformen för leverantörer att visa beslutsfattare från hela handeln hur de med hjälp av innovativa lösningar kan effektivisera kundresan och skapa mer lönsamhet. Denna mötesarena som för leverantörer och besökare samman resulterar i nya kontakter och fler affärer för dig som ställer ut. Här träffar du de som tar besluten från de största kedjorna och ledande varumärkena, de som letar nya lösningar, produkter och metoder för att öka sin försäljning och bemästra framtidens köpbeteende.

Som utställare på Retail Technology får du möjlighet att

• Inleda nya kontakter och engagera potentiella kunder genom att träffas på plats
• Optimera er tillväxt och försäljning genom att få högkvalitativa leads
• Nå en stor och viktig del av handeln på kort tid
• Öka er exponering och positionera er som en innovatör och expert inom handel
• Uppnå personlig kontakt med potentiella kunder, vilket är avgörande för att bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer


En plats som utställare eller partner på Retail Technology innebär tillgång till en plattform som ger ditt företag ovärderliga och innovativa konkurrensfördelar. Ta chansen att visa dina produkter och lösningar för dina framtida kunder genom personliga möten under två intensiva dagar.

Vi hjälper dig att nå dina mål

Vi har många och innovativa sätt för ditt varumärke att exponeras inför din viktigaste målgrupp. Vi paketerar och skräddarsyr upplägg utifrån ditt företags behov och mål. Kontakta oss för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av ditt deltagande på Retail Technology.

Därför ska du ställa ut:

Säljevent med fokus på att göra affärer

Maximera antalet affärsmöten – under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som det normalt tar fler månader att träffa

Tydlig och mätbar ROI 

Hit kommer tusentals kvalificerade besökare som är beredda att göra investeringar

Nätverk med potentiella kunder och partners. Vårt kombinerade konferens- och utställningsformat maximerar möjligheten för kvalitetstid med dina nuvarande och blivande kunder

Arrangeras parallellt med
e-Commerce Expo 
vilket ger fler besöksanledningar till mässans besökare och fler relevanta besökare till dig som ställer ut

2 mässor – 1 event