RETAIL TALK – konferens och kunskapsöverföring i världsklass

Under Retail TECH arrangeras årets främsta marknadsföringskonferens, Retail Talk. Här får besökarna ta del av framtidens handel, delta i workshops samt lyssna till huvudtalare på internationell nivå som tar upp helt nya möjligheter samt visar vägen i det enorma utbudet av ny teknik. Här finns möjligheten att ta del av trendspaningar, branschspecialister och innovatörer. Ett högkvalitativt innehåll är inte bara en liten del av mässan, det är en av dess viktigaste byggstenar.

Temaspåren för konferensen är :

Visionära affärsmodeller för handeln

Visionär teknik och digitala innovationer

Visionära processer

Visionära konkurrenskraft

Visionär hållbarhet

Visionär kundupplevelse

Praktisk info

Vi har öppet 26-27 maj 2021

26 maj 09.00 - 17.00

27 maj 09.00 - 16.00