Arrangeras parallellt

Skapa butiker som främjar kundupplevelsen

Butiker som lockar

Ett av mässans viktigaste fokusområde är Retal Interior Design. Teknikens utveckling och ett förändrat samhälle gör att framtidens handel står inför en utmaning att locka kunder till fysiska butiker. Det är viktigare än någonsin att designen av en fysisk butik är attraktiv och utformad ur ett kundperspektiv. Här presenteras innovativ och främjande butiksdesign och butiksinredning från leverantörer över hela Norden. På plats visas innovativa lösningar som främjar framtidens butiker, allt från material till miljöteknik.

Vad visas på plats?

Butiksinredning/butiksdesign

Visuell merchandising

Shoppingvagnar och korgar

Material och ytor

Belysning

Matserviceutrustning

Allmänna tjänster

Kylning

Expo & Event Marketing

Energihushållning

Byggnadsteknik

Miljöteknik

Vem möter du?

Etableringsansvariga

Funktionsansvariga

Inköpsansvariga

Konceptansvariga

Butiksutvecklare

Butiksägare

Dekoratörer

Butiksinredare & arkitekter

Butikskonsulter

Varumärkesansvariga

Ledningsgrupper/VD

Repr. för shoppingcentrum

Repr. för inköpsorganisationer

Hållbarhetsansvariga

Logistik/ lager/ supply chain ansvariga

Space Managers

Säkerhetsansvariga

Butikschefer