Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar tusentals investeringsfärdiga besökare

Här träffar du besökare från hela handeln samt besökare från e-Commerce Expo som arrangeras parallellt med Retail TECHNOLOGY.

Till Retail TECHNOLOGY kommer:

Etableringsansvariga

Funktionsansvariga

Inköpsansvariga

Konceptansvariga

Butiksutvecklare

Butiksägare

Dekoratörer

Butiksinredare & arkitekter

Butikskonsulter

Varumärkesansvariga

Ledningsgrupper/VD

Repr. för shoppingcentrum/inköpsorganisationer

Hållbarhetsansvariga

Logistik/lager/supply chain ansvariga

Marknadsansvariga

Space Managers

Säkerhetsansvariga

Butikschefer

Till e-Commerce Expo kommer:

e-Handelsansvariga

e-Commerce Managers

Marknadschefer

Online Marketing Managers

Social Media Managers

e-handelsspecialister

Varumärkeschefer/-ansvariga

Förpackningschefer/-ansvariga

IT-chefer

Affärsutvecklare

Kommunikatörer

Webbdesigners

Försäljningschefer

Nystartade e-handlare

Entreprenörer

Lagerchefer/-ansvariga

Distributionschefer/-ansvariga

Logistikchefer/-ansvariga

För mer information, paket & priser

2 mässor – 1 event