Arrangeras parallellt

Vi möter Veronica D’Souza

Möt Veronica D’Souza: Hon som revolutionerade Mode från Bakom Galler till Vogue-omslag

I hjärtat av modeindustrin står Veronica D’Souza som en förändringens fyr, utmanar normer och omformar berättelsen om hållbart mode. Vid 34 års ålder grundare av Carcel, ett danskt märke som trotsar konventionerna genom att ta itu med branschens mörkaste verkligheter: förorening, massproduktion och exploaterande arbetsförhållanden.

 

Veronica har även innan detta startat Ruby Cup, en annan impact start-up som hjälpte flickor och kvinnor i Afrika med hygienartiklar och även där involvering av kvinnor i fängelsen. Hon är idag talare och rådgivare för företag globalt och har samarbetat med FN, Oxfam mfl.

 

Veronicas resa började mitt i de kala murarna i ett peruanskt fängelse. Carcels etos uppstod ur sammansmältningen av hållbara material, socialt ansvarstagande produktion och en förpliktelse till empowerment. Märkets plagg, tillverkade av internerade kvinnor, symboliserar en rörelse mot en ljusare framtid inom svårigheternas ramar.

 

För Veronica var beslutet att etablera Carcels produktion i Peru medvetet. Det var ett strategiskt drag för att dra nytta av landets rika hantverkstradition och miljövänliga resurser samtidigt som man adresserade det genomgripande problemet med brottslighet kopplad till fattigdom. Valet att ge makt åt kvinnor bakom galler var inte bara en affärsstrategi utan också ett uttryck för solidaritet med de marginaliserade.

 

”Vi skapade ett nytt märke – med målet att revolutionera framtidens modeindustri”, säger Veronica. Hennes vision har alltid sträckt sig bortom lönsamhet, syftande till att inspirera meningsfull förändring i konsumentbeteende och branschstandarder. 

Carcels framgång mäts inte bara i intäkter utan också i det konkreta inflytande det har på livet  kvinnor som suttit i fängelse. Varje Carcel-plagg berättar en historia och bär namnet på den kvinna som skapat det. Denna personliga touch tjänar som ett vittnesbörd om de mänskliga händerna bakom produkten, en skarp kontrast till den opersonliga naturen hos modern tillverkning. Veronicas engagemang för att bevara hantverket ekar hennes tro på arbetsinsatsens inneboende värdighet.

 

Genom Carcel ville Veronica utmana modeindustrins beroende av ohållbara metoder och exploaterande arbete. Hon föreställer sig en framtid där öppenhet och ansvar är oundgängliga, drivna av konsumenternas efterfrågan på etisk produktion.Veronicas optimism inför framtiden är påtaglig, drivet av tron att förändring inte bara är nära förestående utan oundviklig.  När konsumenter blir alltmer medvetna om sina inköpsbeslut kommer modeindustrin att tvingas anpassa sig eller möta motstånd. 

Veronicas budskap till branschen är tydligt: ”Gör er redo för en revolution.” I en värld där mode ofta är synonymt med överflöd vågar Veronica D’Souza omdefiniera dess syfte. 

Genom Carcel formar hon inte bara de kläder vi bär utan också de värden vi upprätthåller. 

 

Jag ser fram emot att komma på Retail Tech och lyssna in samtalet samt få möjlighet att träffa er alla och berätta om min resa och lärdomar!